Burmese

A Christmas Mediation: “What Makes Jesus Special”

December 24th, 2022


မကက ြုံချင်သ ောအသပြောင််းအလဲမျော်းက ို သကောင််းမွန်စွောသပြေရှင််းတ ိုုံ့ပြန်ပခင််း။
ငင မ် က်သြျော်ရွှင်ပခင််းဆီ ိုုံ့ ြ ိုုံ့သဆောင်သြ်းမည့်် အဆင့််၄ ဆင့်် (အဆင့်် ၁)

(“Coping Better with Unwanted Change: Four Steps to Greater Peace and Joy” (Steps 1-4 combine))


မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစေလျက်၊ ပိုကောင်းသောအနာဂတ်ဆီသို့

(“A Better Self, A Better Future”)

A five session, Burmese Youth Leadership Training


Biblical Reflections on Facing Hostility and Oppression:

These Biblical reflections were originally posted on Facebook, starting in February of 2021. Tim continues to post these reflections for the people of Myanmar and others around the world who are facing trying times.

2022

Biblical Reflection 1: “Look Up for Hope”

2021

Biblical Reflection 2: “What is a Christian Resistance Movement?”

Biblical Reflection 3: “Stand Firm, Together”

Biblical Reflection 4: “Why Keep Praying?”

Biblical Reflection 5: “Are We Powerless?”

Biblical Reflection 6: “Lord, have mercy!”

Biblical Reflection 7: “Keep Looking to Jesus”

Biblical Reflection 8: “Living Hope” (Easter)

Biblical Reflection 9: “Overcome Evil with Good”

Biblical Reflection 10: “What does it mean to wait for God?”

Biblical Reflection 11: “What goes around, comes around”

Biblical Reflection 12: “What does the light of Jesus Christ mean to you?”

Biblical Reflection 13: “What should we do when we feel so powerless and angry?”

Biblical Reflection 14: “When I Am Weak, Then I am Strong”

Biblical Reflection 15: “Why should we go on living?”

Biblical Reflection 16: “Don’t give up hope”


ခက်ခဲချိန်တွင် ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်နိုင်သည့် ၀ိညာဉ်ရေးအမှန်တရား ၇ ချက်

(Seven Spiritual Truths for Troubled Times)

(PDF Version)

August 14th, 2020

မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်ရှိ အမှုတော်ဆောင်များအား အင်္ဂလိပ်၊မြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့်ပို့ချခြင်း။

(Given to MBC ministers in English and Burmese)


အက်ဆေးစီးရီး- ယခုချိန်တွင်ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဘာကို မြော်လင့်နေပါသနည်း။

(Special Essay Series: What God Expects from Us Now)

ဂျော့ချ်ဖလွိုက်အသတ်ခံရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုအရေးတွင် သခင်ယေရှု၏သွန်သင်မှုများ၊ဉပမာများက ထိုသို့မတရားမှုများအပေါ်တွင် မည်သို့သွန်သင်ထားသည်ကို စပ်ဆက်တုံ့ပြန်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။

(In light of the murder of George Floyd in Minneapolis, this series of posts explores how Jesus’s teaching and example call us to reach out across racial lines to respond compassionately to unjust suffering in society.)

အက်ဆေး- ၁

(Essay One)

အက်ဆေး ၂- သခင်ယေရှုမည်သို့ပြောမည်နည်း။

(Essay Two- What would Jesus Say?)

အက်ဆေး ၃- ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူဆိုသည်မှာ မည်သူနည်း။

(Essay Three- Who is your neighbor?)

အက်ဆေး ၄- သခင်ယေရှုမည်သို့ပြောမည်နည်။

(Essay Four- What would Jesus say?)


အက်ဆေးအမှတ်စဉ်များ- ယခုချိန်တွင် ဘုရားသခင်ထံမှ ကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါသနည်း

(Essay Series: What Can We Expect from God Now?)

ဤအက်ဆေးအမှတ်စဉ်များသည် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 အကြပ်အတည်းဖြစ်နေချိန်၌ ဘုရားကိုမည်သို့ဆက်လက်ယုံကြည်နိုင်ကြောင်း တုံ့ပြန်ရေးသားထားခြင်းဖြစ်သည်။

(In response to the COVID-19 global crisis, this new essay series focuses on trusting God in troubled times.)

နိဒါန်း- ယခုချိန်တွင် ဘုရားသခင်ထံမှကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုမျှော်လင့်နိုင်ပါသနည်း။

(Introduction to What Can We Expect from God Now?)

၀ိညာဉ်ရေးအမှန်တရား ၁- ဘုရား၏အလိုတော်နှင့် နည်းလမ်းများကိုနားလည်နိုင်ရန် သင့်တွင်အကန့်အသတ်ရှိနေကြောင်းကိုသတိရပါ။

(Spiritual Truth 1: Remember your limited ability to understand the will and ways of God….)

၀ိညာဉ်ရေးအမှန်တရား ၂- သင့်ဘဝအတွက် ဘုရားဦးဆောင်လမ်းပြပေးမည်ကို မျှော်လင့်ပါ။

(Spiritual Truth 2: Expect God to be at work in your life, leading and guiding you….)

၀ိညာဉ်ရေးအမှန်တရား ၃- သင်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရသော နာကျင်မှုများအားဖြင့် ဘုရားက သင်၏အကျင့်၊ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကို ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါ။

(Spiritual Truth 3: Expect God to strengthen your faith, build your character, and lovingly restore your hope through your suffering)

၀ိညာဉ်ရေးအမှန်တရား ၄- ခရစ်တော်၏ဒုက္ခဆင်းရဲကို ဝေမျှဖို့ရန် ခွန်အားယူပါ။ ခရစ်တော်၏ ဘုန်းတော်ကိုလည်း ဝေမျှခံယူပါ။

(Spiritual Truth 4: Expect to share in Christ’s sufferings. Expect to share in his glory)

၀ိညာဉ်ရေးအမှန်တရား ၅- မည်သည့်အရာကမျှသင့်ကို ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်နှင့် မကွဲကွာစေနိုင်ကြောင်းကို သတိရပါ။

(Spiritual Truth 5: Remember—nothing can separate you from the love of God)

၀ိညာဉ်ရေးအမှန်တရား ၆- အရာရာတတ်စွမ်းနိုင်သော ဘုရား၏လက်တော်ထဲသို့ သင်၏ပူပန်ခြင်းများကိုအပ်နှံလိုက်သည်နှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းကိုသာ မျှော်လင့်နေပါ။

(Spiritual Truth 6: Expect more peace, as you put your anxieties in God’s capable hands)

၀ိညာဉ်ရေးအမှန်တရား ၇- သင်၏အကန့်အသတ်ရှိခြင်းကိုလက်ခံပြီး ဘုရားကသင့်အသက်တာကို အသစ်ပြုပြင်ပေးမည့်အကြောင်း စောင့်မျှော်နေပါ။

(Spiritual Truth 7: Expect to be renewed, as you accept your limitations and wait on God)

နိဂုံး- ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို သတိရပါ။

(Conclusion to series– Remember: Trust is a choice)


ခရစ်တော်၌ရင့်ကျက်ပြီးအမှုတော်မြတ်အတွက်ပြင်ဆင်စို့ – တင်မ်၏သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ခြင်း

(Tim’s Bible Study on “Growing in Christ, Preparing to Serve”)

မြန်မာနိုင်ငံဓမ္မတက္ကသိုလ် ၏ ၂၀၁၈-၁၉ ဆောင်ပုဒ်

(Myanmar Institute of Theology’s School Theme (2018-2019 School Year))


ဝိညာဉ်တော်ဦးဆောင်သောခေါင်းဆောင် (၄ရက်သင်တန်း လက်စွဲစာအုပ်)

(The Spirit-Led Leader Workshop (4 day version))

သင်တန်းသားကိုင်စာအုပ် (ဇွန်, ၂၀၁၉)

(Participant’s Guide (June 2019))


ဝိညာဉ်ရေးလက်တွေ့ကျင့်ထုံး ၅၀

(50 Spiritual Practices)


ဘုရားသခင်အား ဟုတ်ကဲ့ ထူးခြင်း – ၀ိညာဉ်တော်နှင့်အတူမည်သို့ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းမည်နည်း။

(“Saying Yes to God: How to Keep in Step with the Spirit”)

နိဒါန်း

(Introduction)

အခန်း- ၁

(Chapter 1)

အခန်း- ၂

(Chapter 2)